Yhdistys

Hallituksen toiminta

Hallitus hoitaa Poikkeus ry:n asioita. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän hallituslaista, joilla jokaisella on oma toimenkuvansa.

Poikkeus ry:llä on kaksi sääntömääräistä kokousta kevät- ja syyslukukaudella. Hallitus kokoontuu lisäksi muutamia kertoja lukuvuodessa suunnitellakseen toimintaa. Päätöksiä tehdään rennossa ilmapiirissä samalla oppien lisää järjestötoiminnasta. Oman toiminnan lisäksi hallitus tekee yhteistyötä muiden ainejärjestön kanssa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus tiedottaa Poikkeus ry:n jäsenistöä sähköpostin, Facebookin, Instagramin ja nettisivujen kautta.

Hallituksen kokoukset ovat avoimia, ja kaikki ovat tervetulleita seuraamaan kokouksia.

Hallituksen jäsenten toimenkuvat

Puheenjohtaja vastaa edunvalvonnasta ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Lisäksi hän vastaa kokousten järjestelystä sekä vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman tekemisestä.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtävän puheenjohtajan ollessa estynyt toimimasta ja auttaa puheenjohtajaa tarvittaessa. Hän hoitaa kokouksen käytännönjärjestelyt.

Sihteeri pitää kirjaa hallituksen kokouksissa ja puhtaaksikirjoittaa pöytäkirjat.

Rahastonhoitaja vastaa Poikkeus ry:n talouteen liittyvistä asioita puheenjohtajan kanssa. Hänellä on Poikkeus ry:n tilinkäyttöoikeudet ja hän pitää rahaliikenteestä ajanmukaista kirjanpitoa. Lisäksi hän ylläpitää jäsenrekisteriä.

Tiedotusvastaavat huolehtivat nettisivujen ja sähköpostilistan ylläpidosta ja päivittämistä. He tiedottavat Poikkeus ry:n ajankohtaisista asioista.

SOOL-vastaava pitää hallituksen ajantasalla SOOL-asioista ja pystyy tarvittaessa pitämään SOOL-infoa esimerkiksi fukseille. Hän toimii yhteistyössä Poikkeuksen SOOL-kummin kanssa.

KOPO-vastaava käy ISYY:n koulutuspoliittisen järjestön kokouksissa, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita koulutuspolitiikan kentältä. KOPO-vastaava vie koulupolitiikkaan liittyviä asioita eteenpäin ylemmälle tasolle.

SOPO-vastaava osallistuu ISYY:n edunvalvontajaoston kokouksiin ja vie kokouksissa esille tulleet asiat muulle hallitukselle. SOPO-vastaava ideoi ja järjestää hyvinvointitapahtumia Poikkeuslaisille.

Tapahtumavastaavat ideoivat uusia tapahtumia jäsenistölle. He vastaavat Poikkeuksen bileiden järjestämisestä ja osallistuvat muiden aktiviteettien järjestämiseen.

Liikuntavastaava huolehtii Poikkeuksen liikuntavuoroista ja muusta liikuntatoiminnasta.

Fuksivastaava toimii linkkinä hallituksen ja tuutoreiden välillä ja esittelee fukseille Poikkeuksen hallituksen toimintaa.

Yhteistyövastaava vastaa Poikkeuksen alumnitoiminnasta sekä yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa.