Miten hallitustoimintaan?

Hallitustoiminta on rentoa, ja hallituksen jäsenet tukevat toisiaan asioiden hoitamisessa: ketään ei jätetä yksin! Hallitusllitustoiminnassa pääsee tutustumaan eri vuosikursseilla opiskeleviin erkkoihin ja muiden ainejärjestöjen hallituksiin. Hallituksen jäsenenä oppii varmasti paljon uutta, josta on myös tulevaisuudessa hyötyä. Kokouskäytänteet, yhteistyö eri tahojen kanssa, erilaisten juhlien ja tilaisuuksien organisointi sekä opiskelijoiden edunvalvonta ovat asioita, joita hallitus hoitaa.

Hallitustoiminnassa juuri sinä pääset vaikuttamaan!

Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen sääntöjen mukaan voidaan hallitukseen valita enintään kymmenen jäsentä. Jos hallitustoiminta kiinnostaa, kannattaa tulla avoimin mielin syyskokoukseen ja ilmaista oma mielenkiintonsa. Hallitustoiminnasta voi aina tulla juttelemaan hallitusten jäsenten kanssa, jos hallitustoiminta kiinnostaa tai siitä on jotain kysyttävää.

Hallitustoiminta ei vaadi aiempaa kokomusta järjestötoiminnasta, ja jokainen siitä kiinnostunut kykenee hoitamaan hallituksen tehtäviä. Omaan toimenkuvaan pystyy vaikuttamaan, ja oma kiinnostuneisuutesi otetaan huomioon järjestäytymiskokouksessa, jossa jaetaan jokaiselle hallituksen jäsenelle oma vastuualueensa. Lisäksi edellinen vastuualueesta vastannut perehdyttää uuden hallituslaisen tähän tehtävään. Vastuualueista huolimatta hallituksen jäsenet toimivat yhdessä ja tukevat toisiaan kaikessa mahdollisessa.