Opiskelu

Erityisopettajien koulutus (EKO)

Monipuoliset opinnot koostuvat erityispedagogiikan ja erityisopettajan opinnoista, opettajan pedagogisista opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä tutkimusopinnoista. Laajana sivuaineena suoritetaan perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, mikä on edellytyksenä erityisluokan- ja luokanopettajan kelpoisuuksille. Toinen sivuaine on vapaasti valittavissa Itä-Suomen yliopiston kaikkien tiedekuntien tarjonnasta kolmella kampuksella.

Erityisopettajan koulutuksessa kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot yhdessä antavat ammatillisen kelpoisuuden peruskoulun erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan tehtäviin. Tämän kolmoiskelpoisuuden voi suorittaa ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa.

(Lähde:http://www.uef.fi/fi/filtdk/erityispedagogiikka/erityisopettajien-koulutus)

Opetusuunnitelma 2014-2017

Vastaavuustaulukko

Monialaisten vastaavuustaulukko

 

Erityispedagogiikan tieteenalaopinnot (ETO)

Erityispedagogiikan tieteenalaopinnot johtavat kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkintoon. Koulutus antaa valmiuksia toimia kasvatuksen ja erityiskasvatuksen alan suunnittelu- hallinto- ja tutkimustehtävissä.

(Lähde:http://www.uef.fi/fi/filtdk/erityispedagogiikka/tieteenalaopinnot)

Opetussuunnitelma 2014-2017

Vastaavuustaulukko

 

Tietoa sivuaineista

Itä-Suomen yliopistossa sivuaineopintojen pääperiaate on, että opinnot ovat opiskelijalle tarjolla yli kampusrajojen. Joihinkin aineisiin tai koulutuksiin on kuitenkin rajoituksia tai taso- tai valintakokeita, jotka koskevat kaikkien kampusten opiskelijoita. Tällaisia ovat esimerkiksi kielet, psykologia, lääketiede, farmasia, opettajankoulutus (mm. opettajan pedagogiset opinnot), sosiaalityö, hoitotiede ja ravitsemustiede.

(Lähde: http://www.uef.fi)