Lomakkeet

Jäsenistö on aina tervetullut ottamaan osaa Poikkeus ry:n tapahtumien järjestämiseen, ja tällöin on mahdollista, että jäsenistölle koituu kuluja omalla kohdalla. Näihin kuluihin, esimerkiksi tarvikkeiden ostoihin, voi hakea korvausta seuraavilla lomakkeilla.

Maksupohja.docx -tiedosto

Maksupohja.pdf -tiedosto