Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus Poikkeuksen toiminnassa

Poikkeukselle on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma vuonna 2019. Suunnitelma sitoo kaikkia Poikkeuksen toimijoita. Turvallisemman tilan ohjeilla pyritään takaamaan kaikille Poikkeuksen tapahtumiin osallistuville turvallinen fyysinen sekä henkinen tila. Turvallisemman tilan ohjeet sitovat kaikkia Poikkeuksen tapahtumiin osallistuvia.

 

Poikkeuksen yhdenvertaisuussuunnitelma

Turvallisemman tilan ohjeet

Yhdenvertaisuussuunnitelman liite 1